Prof. dr hab. n. med Piotr Kaczmarek

Prof. Kaczmarek, na co dzień związany z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, jest kierownikiem Pracowni Prenatalnej Diagnostyki Płodowo-Matczynej Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, a także łódzkim konsultantem wojewódzkim ds. perinatologii.

To również członek polskich oraz zagranicznych towarzystw i organizacji, w tym zarządu Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zarządu Sekcji Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników czy International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG).

Ponadto prof. Kaczmarek jest autorem licznych publikacji, wykładowcą i uczestnikiem grantów naukowo-badawczych, a przede wszystkim – wspaniałym lekarzem