PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Dr Magdalena Dolecka-Ślusarczyk

.

.

.

.

.

Dr Magdalena Dolecka-Ślusarczyk jest diabetologiem, specjalistą II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zajmuje się leczeniem cukrzycy typu 1, cukrzycy typu 2, cukrzycy ciążowej oraz cukrzycy wtórnej. Od ponad 20 lat pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, jest konsultantem w zakresie diabetologii w Klinice Położnictwa i Ginekologii. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wieloletnie doświadczenie stale doskonali uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach.