MGR. KATARZYNA BIAŁEK

.

.

.

.

.

.

.

.

mgr Katarzyna Białek

Z wykształcenia i z zamiłowania jestem psychologiem w trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej realizowanej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Ukończyłam także podspecjalizację z Psychoonkologii w praktyce klinicznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Swoje kompetencje staram się także rozwijać poprzez pracę naukową jako nauczyciel akademicki oraz uczestnik studiów III stopnia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wiedzę naukową na bieżąco uzupełniam na różnorodnych szkoleniach, warsztatach, ale głównie poprzez zdobywane doświadczenie zawodowe w Klinice Położnictwa i Ginekologii Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach.

Na oddziale pracuję z pacjentkami przeżywającymi trudności związane z przystosowaniem się do aktualnej sytuacji życiowej w okresie ciąży i połogu, zmagającymi się z trudnościami emocjonalnymi na poszczególnych etapach ciąży czy  potrzebujących wsparcia psychologicznego w związku z doświadczeniem niepowodzenia położniczego i/lub prokreacji.